Nove cene storitev obveznih občinskih javnih služb zbiranja odpadkov ter odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode

21. 4. 2023 63