Izolska občina del proračunske rezerve namenila Občini Medvode

19. 10. 2023 388