Napačno odvrženo uporabljeno jedilno olje predstavlja veliko onesnaženje

30. 3. 2023 344