Izbrana strokovno najprimernejša rešitev za ureditev priobalnega pasu med Izolo in Koprom

2. 2. 2024 915