Poslovnik občinskega sveta občine Izola

Predpisi, na katere predpis vpliva