Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa na območju občine Izola

Predpisi, na katere predpis vpliva