Pravilnik o višini in načinu plačevanja članarine Zavodu za turizem Izola - Ente per il turismo Isola

Predpisi, na katere predpis vpliva