Odlok o turistični taksi v Občini Izola

Predpisi, na katere predpis vpliva