Odlok o javnem redu in miru v občini Izola

Predpisi, na katere predpis vpliva