Uradne objave Občine Izola, št. 5/2018

16. 4. 2018 587
Statut Občine Izola (uradno prečiščeno besedilo) (Uradne objave Občine Izola, št. 5/2018)
Status: Uradno prečiščeno besedilo
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.03.2018
Začetek veljavnosti: 01.05.2018
Tip objave: Statut
Vsebina: Statut občine
Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Izola za leto 2018 (Uradne objave Občine Izola, št. 5/2018)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinska uprava
Datum sprejetja: 06.04.2018
Začetek veljavnosti: 16.04.2018
Konec veljavnosti: 01.09.2018
Tip objave: Razpis
Vsebina: Ostalo
Odlok o ureditvenem načrtu »Malija« (uradno prečiščeno besedilo) (UN Malija-UPB-1) (Uradne objave Občine Izola, št. 5/2018)
Status: Uradno prečiščeno besedilo
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.03.2018
Začetek veljavnosti: 24.04.2018
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ureditveni načrt (UN)
Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Izola (uradno prečiščeno besedilo) (Uradne objave Občine Izola, št. 5/2018)
Status: Uradno prečiščeno besedilo
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.03.2018
Začetek veljavnosti: 01.05.2018
Tip objave: Odlok
Vsebina: Gospodarske javne službe
Odlok o ureditvi statusa Javnega podjetja Komunala Izola d.o.o. - Azienda pubblica Komunala Isola S.r.l. (Uradno prečiščeno besedilo) (Uradne objave Občine Izola, št. 5/2018)
Status: Uradno prečiščeno besedilo
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.03.2018
Začetek veljavnosti: 01.05.2018
Tip objave: Odlok
Vsebina: Gospodarski subjekti
Zaključni račun proračuna Občine Izola - Comune di Isola za leto 2017 (Uradne objave Občine Izola, št. 5/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.03.2018
Začetek veljavnosti: 16.04.2018
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o razveljavitvi Odloka o načinu izvajanja dimnikarske službe na območju občine Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 5/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.03.2018
Začetek veljavnosti: 01.05.2018
Tip objave: Odlok
Vsebina: Nadzorovanje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov