Uradne objave Občine Izola št. 9/2022

31. 3. 2022 397
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola (uradno prečiščeno besedilo 2 – UPB 2) (Uradne objave Občine Izola št. 9/2022)
Status: Uradno prečiščeno besedilo
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.03.2022
Začetek veljavnosti: 17.03.2022
Tip objave: Odlok
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v občini Izola (Uradne objave Občine Izola št. 9/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.03.2022
Začetek veljavnosti: 01.04.2022
Tip objave: Odlok
Pravilnik o brezplačnem prevzemu azbestnih odpadkov na območju Občina Izola (Uradne objave Občine Izola št. 9/2022)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.03.2022
Začetek veljavnosti: 01.04.2022
Konec veljavnosti: 30.10.2022
Tip objave: Pravilnik
Zaključni račun proračuna Občine Izola - Comune di Isola za leto 2021 (Uradne objave Občine Izola št. 9/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.03.2022
Začetek veljavnosti: 31.03.2022
Tip objave: Odlok